İLÇE TANITIMI İÇİN MATERYAL BASILMASI İLANI

2022-06-06

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince ilçemizin tanıtımı için basılı materyal yapılacaktır. Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 

İLÇE TANITIMI İÇİN BASLILI MATERYAL İLANI