Yeg Alanı

Birbiri ile sınır yapı olarak birbirine benzeyen A, ve B ilçelerinden oluşan bir YEG alanı düşünelim.
Her iki ilçeden kamu, özel sektör ve STK temsilcilerinin bir araya gelmesiyle oluşmuş, kadın ve gençlere yer veren ABYEG kurulur.

Bir ekip oluşturularak (gönüllüler de dahil), katılımcı bir yöntemle, yörenin kalkınma vizyonunu, önceliklerini, hedeflerini ve projelerini belirleyen bir yerel kalkınma stratejisi hazırlanır.

Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin geliştirilmesi
YEG, IPARD programı 302 (Kırsal Ekonomik Faaliyetlerin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme) için tavsiye mektubu vererek bireysel kırsal turizm yatırımlarını destekler

1: Kırsal Turizmin Geliştirilmesi 
     Proje: Yeme-içme yatırımlarının desteklenmesi
     Proje: Konaklama tesislerinin desteklenmesi
     Proje: At biniciliği tesislerinin desteklenmesi

2: Yerel Geleneksel Ürünlerin Desteklenmesi

3: El sanatlarının desteklenmesi