Leader Yaklaşımı

Amacı;
Ulusal düzeyde yapılan kalkınma planlarının ulaşamadıkları noktalaraulaşmak.
Daha etkin kalkınma stratejileri geliştirmek.
Yerel düzeyde yerel aktörlerin katılımını artırmak.


YEG Alanının Özellikleri
Uyumlu olmalı ve yeterli düzeyde insan kaynakları ve finansal ve ekonomik kaynak sağlanmalı
Toplam nüfusu 10.000 ile 150.000 kişi arasında olmalı
YEG ve YKS’ ye dahil yerleşim yeri 25.000 üzeri olmamalı.
Aynı alan birden fazla YEG’e ait olmamalı; tek bir ortaklık, strateji ve alan olmalıdır 

Kırsal toplulukların bu destekten yararlanabilmeleri için
Yerel Eylem Grubu (YEG) oluşturmaları ve Yerel Kalkınma Stratejisi (YKS) hazırlaması gerekmektedir.