TOPLANTI GİDERLERİ ALIM İLANI

2021-06-27

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince  ilçemizde görev yapan kamu yöneticileri ile toplantı gerçekleştirilecektir. Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 

İKRAMLAR

GÖRÜNÜRLÜK ARAÇLARI

EĞİTİCİ TEMİNİ