STRES YÖNETİMİ VE MESLEK SEÇİMİ EĞİTİMİ GİDERLERİ

2023-05-19
Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince “Salıpazarı YEG Alanında Gençlere Yönelik Yüksek Kaygı Düzeyi İle Baş Etmelerine Yardımcı Önlemlerin Alınması ve Doğru Meslek Seçimi Konusunda Stres Yönetimi Ve Meslek Seçimi Eğitimi Verilmesi Planlanmaktadır.” faaliyeti gerçekleştirmek için ekte, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.