"SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ " Giderleri İlanı

2022-02-02

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince "SALEP YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ" yapılacaktır. Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 

SALEP EĞİTİMİ YEMEK İLANI

SALEP EĞİTİMİ GÖRÜNÜRLÜK İLANI