"LİDERLİK ve MOTİVASYON EĞİTİMİ" Giderleri İlanı

2022-06-06

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince "LİDERLİK ve MOTİVASYON" , "STRATEJİK DÜŞÜNME" ve "SOSYAL MEDYA KULLANIMI" Eğitimleri yapılacaktır. Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 

 

EĞİTMEN İLANI

TANITIM MALZEMELERİ İLANI

YEMEK İKRAMI İLANI