"ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ" Giderleri İlanı

2022-04-01

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince "ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ EĞİTİMİ" yapılacaktır. Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 

ÇİLEK EĞİTİMİ GÖRÜNÜRLÜK İLANI