SALIPAZARI YEG ALANININ TANITIMINA YÖNELİK AÇIK HAVA REKLAMLARI (ARAÇ GİYDİRME) GİDERLERİ

2023-02-23

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince “ Salıpazarı Yeg Alanının Tarihi, Kültürel Ve Doğal Güzelliklerinin Tanıtımına Yönelik Açık Hava Reklamları (Araç Giydirme) Projesi Uygulanması Planlanmaktadır " Projenin uygulanması için aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

AÇIK HAVA REKLAMLARI (ARAÇ GİYDİRME) PROJESİ UYGULANMASI GİDERLERİ