SALIPAZARI YEG ALANINDA ÇOCUKLARIN FİZİKSEL VE SOSYAL ANLAMDA OLUMLU GELİŞMELERİ, KOORDİNASYON, ESNEKLİK, ÇABUKLUK VE KUVVET GİBİ FİZİKSEL ÖZELLİKLERİNİN GELİŞMESİNE KATKIDA BULUNMAK İÇİN JİMNASTİK SALONU KURULMASI GİDERLERİ

2023-05-19
Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince “Salıpazarı YEG Alanında Çocukların Fiziksel Ve Sosyal Anlamda Olumlu Gelişmeleri, Koordinasyon, Esneklik, Çabukluk Ve Kuvvet Gibi Fiziksel Özelliklerinin Gelişmesine Katkıda Bulunmak İçin Jimnastik Salonu Kurulması Planlanmaktadır.” faaliyeti gerçekleştirmek için ekte, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.