"PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ" EĞİTİMİ

2021-12-01

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince "PROJE DÖNGÜSÜ YÖNETİMİ" Eğitimi yapılacaktır. Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 

Proje Döngüsü Yönetimi Görünürlük İlanı

Proje Döngüsü Yönetimi Yemek İlanı