OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

2022-03-03

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneğinin olağan genel kurul toplantısı 22 Mart 2022 tarihinde Saat 15.00'de Salıpazarı Ziraat Odası Konferans Salonunda yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 30 Mart 2022 günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Yönetim Kurulu ve Üyelerimize Duyurulur

GÜNDEM

1- Açılış, hazirun listelerinin imzalanması ve gündemin okunması,

2- Divanın kurulunun oluşturulması,

3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

4- Faaliyet raporunun okunması,

5- Gelir-Gider hesaplarının ibrası,

6- Tahmini bütçenin okunması,

7- Tüzük tadilatı,

8- Dernek yönetim Kurulu ve denetim kurulunun seçimi,

9- Dilek ve temenniler,

10- Kapanış