KESTANE BALI ÜRETİMİ EĞİTİMİ

2023-03-10

Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince “2023 Yıllık Uygulama Planımızın Faaliyet 1.10.1. Salıpazarı YEG Alanında Yetiştirilen ve Ekonomik Değeri Yüksek Olan Kestane Balı Üreticilerine KESTANE BALI ÜRETİMİ EĞİTİMİ verilmesi Planlanmaktadır.." Projenin uygulanması için aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.

/uploads/files/KESTANEBALIÜRETİMEGİTİMİGÖRÜNÜRLÜKİLANI.docx