KESTANE BALI ÜRETİCİLERİ İÇİN SOĞUK ODA DOLAPLARI ALINMASI GİDERLERİ

2023-05-19
Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince “Salıpazarı YEG Alanında Yetiştirilen Kestane Balı Üreticilerin Kış Döneminde Peteklerinin Güve ve Böceklenmeden Korunması İçin Soğuk Oda Dolapları Alınması Planlanmaktadır.” faaliyeti gerçekleştirmek için ekte, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.