İŞE ALIM SONUÇ İLANI

2023-04-14

Salıpazarı Yerel Eylem Grubu Derneği’ mizin 27.01.2023 tarihli işe alım ilanına istinaden 17.02.2023 tarihinde sona eren işe alım ilanına YEG Personeli İşe Alma Rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerini taşıyan bir kişi başvurmuştur. Yönetim kurulunca yapılan mülakat ve değerlendirme sonucunda Hatice KURNAZ’ın Müdür olarak alınması uygun görülmüştür. 14/04/2023