IPARD III PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENDİ.

2024-06-05

TKDK SAMSUN İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ TARAFINDAN, SALIPAZARI'NDA IPARD III PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENDİ.
Salıpazarı Belediyesi ve Samsun TKDK İl Koordinatörlüğü iş birliğinde Salıpazarı'nda muhtarlara, çiftçilere ve ilgililere bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Salıpazarı SASKİ Toplantı Salonunda yapılan bilgilendirme toplantısında IPARD Programı’nın temel hedefleri ve kapsamlı yatırım destekleri üzerinde duruldu. Katılımcılara programın detayları, başvuru süreci ve desteklenecek projeler hakkında bilgi verildi.
Özellikle Salıpazarı özelinde fındık fındık işleme tesisleri, tıbbi aromatik bitki üretimi ile ilgili makine ekipman alımı, kırsal turizm yatırımları ve arıcılık la ilgili alınabilecek desteklere değildi. Arıcılık la ilgili makine ekipmanın yanında gezici arıcılara karavan desteği için gerçek kişilere ℅50, üretici örgütlerine ℅70 hibe desteği verilmektedir.
TKDK, toplantının amacının çiftçilere ve işletmelere IPARD Programı’nın sağladığı fırsatları aktarmak olduğunu belirtti. Programın tarımsal üretimde verimliliği artıracağı, işletmelerin rekabet gücünü artıracak ve kırsal alanlarda istihdamı destekleyeceği vurgulandı.

Toplantıda ayrıca, katılımcıların soruları da yanıtlandı. Katılımcıların ilgi gösterdiği toplantı, tarım ve kırsal kalkınma alanında önemli adımların atılmasına vesile oldu.
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Samsun İl Koordinatörü Yusuf ÖZBEY ve İletişim Uzmanı Serhat TAŞ'a verdikleri bilgilerden dolayı çok teşekkür ederiz.