GÖRÜNÜRLÜK PANOSU SATINALIM İLANI

2020-12-14
SALIPAZARI YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ DERNEK OFİSİ GÖRÜNÜRLÜK PANOSU HAZIRLANMASI VE SATIN ALIM İLANI Aşağıda adı, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemleri ile ilgili olarak Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir. 14/12./2020 Emine DAĞLIOĞLU SALIPAZARI YEREL EYLEM GRUBU DERNEĞİ YÖNETİM KURULU BAŞKANI

 

SIRA NO

HARCAMA KALEMİ ADI

MİKTARI

ÖZELLİLKERİ

1

GÖRÜNÜRLÜK PANOSU

1/ADET

(50x75 cm) ölçülerinde duvara vb. yerlere monte edilebilir şekilde olmalıdır. Pano üzerinde ekteki bilgiler olmalıdır.

 

 

DERNEK OFİSİNE GÖRÜNÜRLÜK PANOSU

HAZIRLANMASI VE SATIN ALIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

 

NO

Mal, hizmet veya inşaat işinin adı

Teknik özellikler /İşin tanımı

 

Birim

Miktar

1

 

 

 

GÖRÜNÜRLÜK PANOSU

Pano üzerinde aşağıdaki bilgiler olmalıdır.

-50x75 cm ölçülerinde, duvara vb. yerlere monte edilebilir şekilde olmalıdır. Açıkça okunup anlaşılabilecek kadar görünür nitelikte olmalıdır.

- Logolar Bölümü:

Bakanlık Logosunun yüksekliği                     :23,5 cm

Kurum logosunun yüksekliği              : 21 cm

TR-AB logosunun yüksekliği             : 15,5 cm

- Yatay bir çizgi ile ayrılan ve logoların bulunduğu bölümün yüksekliği 36,5 cm’dir. Çizginin kalınlığı 3,2 cm’dir. Logolar arasındaki uzaklık en az 6 cm’dir. Logolar, bölüme ortalanarak yerleştirilmiştir.

- Pano üzerinde aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

1.         Sırasıyla Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun logoları ve Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği’nin bayrakları

2.         Faydalanıcının ismi

3.         Tedbir-sektör ismi

4.         Yatırımın ismi

5.         Yatırım uygulama süresi

6.         Uygulanabilir olması durumunda faydalanıcının logosu

7.         Destekteki AB katkısı yüzdesi ve Türkiye Cumhuriyeti katkısı yüzdesi

8.         “Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmiştir.” Cümlesi

- Yardım oranı bölümü

Eğer YEG’in logosu olmayacaksa, YEG isminin yazılacağı bölümün yüksekliği 25 cm’yi geçmemelidir. Logo ile metin arasında uzaklık 4 cm olmalıdır.

Metnin yazı tipi Avenir Black ve boyutu 120 olmalı, diğer yazı tipi Avenir Next Condensed Heavy ve boyutu 210 olmalıdır.

Metin ve varsa logo ortalanarak 61x74 cm’lik bölüme yerleştirilmelidir. Mavinin CMYK değerleri: C: 100 M: 20 Y: 4 K: 18 olmalıdır.

- Son Bölüm:

Mavi bandın yüksekliği 15 cm olmalıdır. Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı yazı tipi boyutu 155 olmalıdır.

-Strateji Bilgileri Bölümü:

Yazı tipi Avenir Next Condenced Regular ve kalın olmalı; yazı tipi boyutu 134 olmalıdır. Açık renkli şerit 6,5x45cm olmalıdır. Rengi, TKDK Logosu’ndaki bordonun %10 tramıdır.

AB Bayrağı ve Türkiye Cumhuriyeti Bayrağının Birlikte Kullanımı IPARD yatırımları için AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları görünürlük kanallarında birlikte kullanılmalıdır.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti bayrakları, sırasıyla www.tkdk.gov.tr’den elde edilebilen AB Görünürlük Rehberinde ve 25.01.1985 tarih ve 85-9034 sayılı Türk Bayrağı Tüzüğünde belirtilen kendi orijinal renklerinde olmalıdır.

Yerleştirilecek açıklayıcı plakanın boyutu  125 cm x 225 cm olmalıdır.

 

Pano için alüminyum gibi uygun ve yeterince dayanıklı herhangi bir malzeme kullanılabilir

 

 

 

 

Adet

 

 

 

1

 

SALIPAZARI YEREL EYLEM DERNEĞİ 

Not :                                                                                                     

1 - Verilen Teklifler KDV Hariç olarak verilecektir.

2 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi 30 gün geçerli olacaktır.

3 - Tekliflerin idare tarafından onaylanmasından itibaren ürün ve hizmetler 30 gün içerisinde idareye temin ve teslim edecektir.  

4 - Ürün ve hizmetlerin tesliminden itibaren ödeme idarece gerekli belgeler düzenlendikten sonra ( Fatura, Garanti Belgeleri, v.b. ) yüklenicinin/ tedarikçinin belirteceği banka hesap numarasına idarenin öngördüğü en geç 90 gün içerisinde ödeyecektir. Yüklenici idarenin isteyeceği her türlü yasal belgeyi sunmayı peşinen kabul eder.

Gerekli Belgeler:  İmza sirküsü/Beyanı, Oda kayıt/Faaliyet belgesi, Mali Kimlik formu,

5- İdareye Teklif verme tarihi son 30/12/2020 tarihi saat 17:00 dir. Bu tarihten sonraki teklifler idarece değerlendirmeye alınmayacaktır.