AFET FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLMESİ GİDERLERİ

2023-05-19
Dernek Yönetim Kurulumuzca alınan karar gereğince “Salıpazarı YEG Alanında Başta Deprem Olmak Üzere Ülkemizde Sıkça Görülen Afetlere Yönelik Olarak, Afetlerin Öncesi, Sırası Ve Sonrasında Yapılacak Doğru Davranışları Bireylere Kazandırmak İçin Afet Farkındalık Eğitimi Verilmesi Planlanmaktadır.” faaliyeti gerçekleştirmek için ekte, miktarı, özellikleri ve tanımı belirtilen harcama kalemlerinin derneğimizce piyasadan tedarik edilmesine karar verilmiştir.